Наши партньори са:

 • Център за изследване на демокрацията – дезинформация и политически изследвания;
 • Ontotext -инструменти на изкуствения интелект за проверка на съдържанието;
 • Проф. Николета Корбу (Колеж по комуникация и връзки с обществеността, SNSPA) – обширни изследвания в областта на политическата комуникация, с фокус върху медийните ефекти, дезинформацията и потреблението на новини.
 • Funky Citizens – медийна грамотност на Балканите, управляваща factual.ro – политическа платформа за проверка на факти в Румъния;
  д-р Ралица Ковачева – журналистически изследвания в хибридни заплахи;
 • Д-р Бисера Занкова – Фондация Media 21 – свобода на медиите; медийна грамотност; закон.

Под ръководството на проф. Калина Бончева създадохме ново регионално мултидисциплинарно обединение от изследователи, експерти по проверката на факти и други експерти, което да действа като катализатор и усилвател на национални и регионални действия срещу дезинформацията.

Ключов екип

Доц. Милена Добрева ръководи дейностите на Институт GATE в областта на дезинформацията.

Проф. Калина Бончева е ръководител на групата за обработка на естествен език (NLP) в Университета в Шефилд. Тя е координирала проекта FP7 PHEME за анализ на слухове и дезинформация и е научен директор на проекта H2020 WeVerify за съвместна проверка на съдържанието. От 2014 г. проф. Бончева изследва методи за анализ на дезинформация, съчетавайки NLP методи за анализ на текстовото съдържание с модели за машинно обучение за откриване на достоверност. Те се комбинират също така с анализа на мрежите, базирани на споменаване и хаштаг, в контекста на разпространението на дезинформация, намеренията за гласуване и злоупотребите онлайн.

Избрани публикации

 1. Carolina Scarton, Diego F. Silva, Kalina Bontcheva. Measuring What Counts: The case of Rumour Stance Classification. Proc. of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 10th International Joint Conference on Natural Language Processing (AACL-IJNLP), 2020, http://aacl2020.org/program/accepted/
 2. Alex Nikolov, Giovanni Da San Martino, Ivan Koychev, Preslav Nakov, Team Alex at CLEF CheckThat! 2020: Identifying Check-Worthy Tweets With Transformer Models, CLEF 2020, 22-25 September 2020, Thessaloniki, Greece., https://arxiv.org/abs/2009.02931
 3. Dimitrina Zlatkova, Preslav Nakov, Ivan Koychev, Fact-Checking Meets Fauxtography: Verifying Claims About Images, Proc. EMNLP-IJCNLP, Publisher: Association for Computational Linguistics, 2019, doi:10.18653/v1/D19-1216, https://arxiv.org/abs/1908.11722
 4. Michal Lukasik, Kalina Bontcheva, Trevor Cohn, Arkaitz Zubiaga, Maria Liakata, Rob Procter. Gaussian processes for rumour stance classification in social media. ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 37 (2), 1-24. 2019. https://doi.org/10.1145/3295823
 5. Ahmet Aker, A Sliwa, F Dalvi, Kalina Bontcheva. Rumour verification through recurring information and an inner-attention mechanism. Online Social Networks and Media 13, 100045. 2019. https://doi.org/10.1016/j.osnem.2019.07.001
 6. Todor Mihaylov, Tsvetomila Mihaylova, Preslav Nakov, Lluís Màrquez, Georgi D. Georgiev, Ivan Koychev, The dark side of news community forums: opinion manipulation trolls, Internet Research, vol:28, issue:5, 2018, pages:1292-1312, ISSN (online):1066-2243, https://doi.org/10.1108/IntR-03-2017-0118, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IntR-03-2017-0118/full/html

Контакт

Милена Добрева,