Цел

Проектът CoDE изследва и анализира информационното пространство в България. Основните му цели са:

 • Консолидиране на добри практики – CoDE има за цел консолидиране на добрите практики в анализа на информационната среда и информационното общество.
 • Разработване на инструменти и провеждане на обучения – проектът се фокусира върху разработването на инструменти, предоставяне на обучение и създаване на среда за сътрудничество.
 • Създаване на ефективна екосистема – CoDE обединява екипи от академичната общност, бизнеса, публичния и неправителствения сектор.

 

Партньорство

 • Стопански факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Философски факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към Българска академия на науките
 • Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа
 • Уебцентрик
 • Контипсо
 • Айдентрикс

Дейности

 • Анализ и концептуализация – първата година включва извършване на анализ, идентифициране и изясняване на моделите на информационната среда.
 • Представяне на насоки за рационализация – втората година предвижда разработване на насоки за усъвършенстване и представяне пред заинтересованите страни.
 • Оптимизация и демонстрация – финалната фаза включва оптимизация и демонстрация на постигнатите резултати.

След успешното приключване на проекта, екосистемата за анализ на информационната среда ще се стреми да се утвърди и да продължи да работи в съответствие със зададения бизнес модел и стратегия за развитие. Това предвижда устойчиво и структурирано продължаване на дейностите на екосистемата, гарантирайки нейното продължаващо значение и въздействие след приключването на проекта.

Повече информация на: CoDE: Countering Disinformation Environment (Ecosystem) in Bulgaria (bas.bg)

 

Подкрепата за Финансираната страна и всеки партньор по проекта по отделно е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна или на съответния партньор по проекта и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.