Мечтай, планирай, направи го..

Борис Крайчев е признат изследовател в групата за анализ на данни в института GATE. Неговата изследователска дейност е с фокус върху обработката на естествен език – извличане на мнения, класификация на документи и новини, както и върху съвременните методи за дълбоко машинно самообучение (Deep Learning).

Борис Крайчев завършва Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Софийския университет като магистър по информатика през 2006 г. и защитава образователна и научна степен „доктор“ по изкуствен интелект през 2013 г. От 1998г. до 2009г. работи като технически директор и развива софтуер за управление на финансови предприятия със световно разпространение. От 2010г. основава компания, която е фокусирана върху обработката на естествен език и анализ на данни.