Това, което търсиш, търси теб!
(Руми)

 

Енсийе е младши изследовател в института GATE.

Завършила е Факултета по математически науки към университета Тарбиат Модарес, Техеран, Иран,  с магистърска степен по компютърни науки (изчислителни науки).

За магистърската си теза е провела изследвания за създаването и прилагането на нов метод за подбор на характеристики (feature selection) на хиперспектрални изображения.

От 2017 до 2020 г. е работила като софтуерен инженер.