La vita è bella

Ива Кръстева е изследовател в научната група „Софтуерно инженерство на системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект“ в GATE Институт. Нейната изследователска област са методологиите за разработване на системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект.
Ива Кръстева придобива бакалавърска, магистърска и докторска степен от Софийския университет в специалност „Информатика“. Тя има дългогодишен опит в разработването на софтуерни приложения и по-конкретно в осигуряване на качеството, автоматизираното тестване, управлението на изисквания и управлението на проекти.