Белегът на обучения ум е способността му да забавлява дадена идея без да я приема.

(Аристотел)

 

Михаил Стаменов е младши изследовател в института GATE. Той има бакалавърска степен по компютърни науки от Софийския университет. В момента изучава магистратура по изкуствен интелект в Болонския университет. Има интереси в сферата на статистическите алгоритми, както и тези, свързани с машинното и дълбокото обучение.

Неговата дейност в GATE обхваща анализирането и моделирането на данни за градската среда и качеството на въздуха.