София Лазарова е младши изследовател в института GATE. Нейната дейност е свързана с обработка на големи данни и приложението на изкуствен интелект с цел ранно диагностициране на невродегенеративни заболявания и когнитивни нарушения.

София има бакалавърска степен по Софтуерно инженерство от Софийския университет като впоследствие придобива и магистърска степен по когнитивни науки от Рурския университет в Бохум. По време на следването си в Бохум работи като асистент в Института по невроинформатика към Рурския университет (INI), където участва в проекти, изследващи паметта, вземането на решения и процеса на обучение при хора и животни.