Проф. дфн. Анастас Герджиков

Председател на УС

Анастас Герджиков се дипломира като магистър през 1990 г в Хумболтовия университет в Берлин. От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература. Избран е за ректор на 17 ноември 2015 г., а на 20 ноември 2019 г. е преизбран за ректор на СУ.

Специализирал е в Австрия и в Германия. През 2001 г. получава образователната и научна степен „доктор“ От 2004 г. е доцент по антична литература. През 2006 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки“. От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература. Проф. Герджиков води лекции по латински език и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на СУ „Св. Климент Охридски“ в бакалавърска и магистърска степен.
Бил е заместник-министър на образованието и науката (2001- 2003 г.). В периода 2010-2011 г. и 2011-2014 г. е заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.