Ян Бош

Зам.председател на УС

Ян Бош е професор в катедрата по компютърни науки и инженерство и директор на софтуерния център в технологичния университет Чалмърс.