GATE създава кадри, които с умения и предприемаческа страст да развиват иновативни възможности за бизнес в областта на големите данни. Очаква се изследванията, сътрудничеството и мрежите около GATE да се превърнат в източник на потенциално нови продукти и услуги. С подходящите хора, подготвени да разпознават атрактивни перспективи и възможности и да се стремят към действия, GATE се очаква да създаде нови стартиращи фирми и други иновативни проекти.

GATE въоръжава изследователи и студенти с необходимите умения да разпознават възможностите и да вземат решения, които довеждат идеите до търговски успех. Те трябва да знаят какво представлява една добра бизнес възможност и към кои основни проблеми на бизнеса да се насочат. Тези способности се основават не само на знания, които могат да се преподават, но и на опит. Следователно GATE допринася както с образованието по предприемачество, така и с достъпа до професионалисти с дългогодишен опит в тази област. И накрая, способността за реализиране на предприемаческите възможности зависи от наличните ресурси и възможности на иновационната система. Поради тази причина ще има обмен на идеи и добри практики между България и Швеция за създаване на предприятия, особено в областта на информационните технологии.