Дигитално здравеопазване

Дейностите в GATE в приложната област „Дигитално здравеопазване“ се основават на опита на нашите изследователи, свързан със създаването на методи от всички области на човешкото познание, използвайки анализ на данни, изкуствен интелект, машинно обучение, идентификация и анализ на системи, динамични модели, биостатистика, биоинформатика и приложението им за решаване на реални биомедицински проблеми. Подходът е известен като транслационна медицина [TM]. TM има за цел да подобри човешкото здраве и дълголетие чрез определяне на значението на новите открития в науката за данни, информатиката, математиката, физическите науки и науките за живота за човешките заболявания, тяхната превенция и лечение.

 

Read more
Градове на бъдещето

В приложна тема „Градове на бъдещето“ GATE предоставя иновативни решения, които позволяват на града да използва технологии, данни и „Интернет на нещата” (Internet of Things, IoT), които да подпомогнат ефективното планиране на инфраструктурата и услугите, за да се подобри  качеството на живот на гражданите.

Read more
Интелигентно правителство

В научно-приложната област „Интелигентно правителство“ GATE работи за преодоляване на традиционния подход, който възпрепятства споделянето на данни и така пречи на съвместната работа на отделните администрации.

Изследвания в областта на откриването на дезинформация

През 2021 г., в отговор на нарастващата обществена потребност от справяне с различни форми на дезинформация, GATE добави към своето портфолио изследванията в областта на откриването на дезинформация.

Read more
Умна индустрия

Индустриалният свят се трансформира с възхода на интелигентната промишленост, където ключов двигател е нарастващото изобилие от данни. В интелигентната промишленост данните, генерирани от машини и устройства, облачни решения, управление на бизнеса и т.н., са достигнали общ обем от над 1000 ексабайта годишно и се очаква да нараснат двадесеткратно в следващите 10 години.

Read more
Базирана на намерения обработка на данни в изчислителния континуум

Координатор на дейностите на GATE по проекта: проф. Десислава Петрова-Антонова

Read more
Изграждане на общо европейско пространство за данни в мобилността

Координатор на дейностите на GATE по проекта: проф. Десислава Петрова-Антонова

Read more