Дигитално здравеопазване

Здравеопазването е сфера с голям потенциал за приложение на технологиите за големи данни, тъй като в идващите десетилетия се прогнозира безпрецедентно разрастване на здравната индустрия, както и на данните свързани с нея. Очаква се да бъдат произведени петабайти, ексабайти и даже зетабайти от данни на основата на събраната информация от електронните регистри, клиничните изследвания, медицинската апаратура и самите пациенти.

Прочетете още
Градове на бъдещето

В приложна тема „Градове на бъдещето“ GATE предоставя иновативни решения, които ще позволят на града да използва технологии, данни и „Интернет на нещата” (Internet of Things, IoT), които да подпомогнат ефективното планиране на инфраструктурата и услугите, за да се подобри  качеството на живот на гражданите.

Прочетете още
Интелигентно правителство

Услугите в публичния сектор генерират и събират огромни количества данни във всекидневните си дейности. Така големите данни осигуряват множество възможности за администрацията да реализира спестявания от обществени средства и секторът става все по-наясно с потенциалната стойност, която може да  бъде получена от тяхното използване.

Прочетете още
Умна индустрия

Индустриалният свят се трансформира с възхода на интелигентната промишленост, където ключов двигател е нарастващото изобилие от данни. В интелигентната промишленост данните, генерирани от машини и устройства, облачни решения, управление на бизнеса и т.н., са достигнали общ обем от над 1000 ексабайта годишно и се очаква да нараснат двадесеткратно в следващите 10 години.

Прочетете още