Цел

Основната цел на проекта е да се проведат изследвания, фокусирани върху решаване на медико-биологични проблеми, свързани с COVID-19.

Проектът се изпълнява в партньорство с Медицински университет – гр. Пловдив.

Научни изследвания

  •  Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.
  • Разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.
  • Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.